CWZICh

Możliwości publikacji

Efektem konferencji będzie publikacja naukowa w formie książkowej, artykuły naukowe, opublikowane doniesienia pokonferencyjne, które właściwie upowszechnione przyczynią się do zmiany świadomości społecznej w odniesieniu do terapii pacjenta.

Rezultaty w odniesieniu do poszczególnych grup adresatów konferencji i publikacji pokonferencyjnych będą przy tym nieco odmienne.

 

Skip to content