CWZICh

Abstrakty

Prezentujemy Państwu Książkę Abstraktów Konferencji Człowiek w Zdrowiu i Chorobie.

Plik do pobrania

Słowo wstępne

Filozoficzne stwierdzenie Arthura Schopenhauera: „Choć zdrowie nie jest na pewno wszystkim, to bez zdrowia wszystko jest niczym” skłania nas do głębokiego zastanowienia się nad jego wartością.

Zapewne wszyscy zgodzimy się z Thomasem Fullerem, że „Choroba jest zawsze niespodziewanym gościem.” Dlatego warto sobie wziąć do serca słowa Pliniusza Starszego „Dziś zadbaj o zdrowie, byś nie musiał o nim marzyć, gdy będziesz w niemocy”.
Oddajemy w Państwa ręce kolejne, siódme już opracowanie poświęcone upowszechnianiu wiedzy z zakresu zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, niwelowania ich skutków w obrębie kompleksowego programu postępowania.

Tym razem znaczące miejsce wśród zawartych opracowań zajmują: profilaktyczny aspekt edukacji prozdrowotnej w chorobach cywilizacyjnych, aktywność fizyczna, jako niezbędny element prawidłowego rozwoju i zdrowia, zagrożenia i korzyści dla zdrowia wynikające z uprawiania sportu i rekreacji, holistyczne podejście w terapii i pielęgnacji pacjenta, czy zdrowie społeczeństwa w obliczu zagrożeń XXI wieku.
Naturalnym następstwem doświadczeń minionych lat znalazły się również akcenty dotyczące oceny wpływu pandemii na zdrowie fizyczne i psychiczne pojedynczych osób oraz całych zbiorowości oraz doniesienia nt. wykorzystania AI w terapii.

Mamy nadzieję, że podobnie, jak poprzednie opracowania konferencyjne, również i obecne będzie okazją do zapoznania się z aktualnymi osiągnięciami naukowymi z szerokiego obszaru wiedzy dyscypliny Nauki o zdrowiu i stanie się płaszczyzną do wymiany doświadczeń na wysokim poziomie dyskursu naukowego. Ufamy, że doświadczeniem poprzednich lat będzie się cieszyć dużym zainteresowaniem specjalistów związanych z ochroną zdrowia, pacjentów oraz społeczności lokalnej.

Wiedza i doświadczenie, które wyniesiecie Państwo z przeczytania opracowania konferencyjnego Człowiek w zdrowiu i chorobie. Profilaktyka i postępowanie w chorobach cywilizacyjnych, niech będzie potwierdzeniem słów amerykańskiego pisarza Franklina Adamsa, że „Zdrowie jest tym czynnikiem, który daje poczucie, iż właśnie jesteśmy w najlepszym okresie naszego życia”. Doceńmy jego wartość i niech ta świadomość stanowi silną motywację do starań o własne zdrowie, gdyż wiele w tym zakresie zależy od nas samych.

(dr hab. Wiesław Chwała, prof. AT)

Skip to content