CWZICh

Zaproszeni prelegenci

HAOChN

Environmental Chemistry

ICACH

Medicinal Chemistry

Sylwia_Kedracka-Krok-min

Sylwia Kędracka-Krok

dr hab.

prof. UJ , Jagiellonian University in Kraków

ICACH

Analytical Chemistry

Zsolt_300

Zsolt Revay

PhD DSc

Technical University Munich Heinz Maier-Leibnitz Center Editor-in-Chief Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry

ICACH

Science and industry

monika_motak

Monika Motak

prof.

Prof. Monika Motak is the Dean of the Faculty of Energy and Fuels at the AGH – University of Science and Technology in Kraków (Cracow), Poland.

ICACH

Energy and fuels

ICACH

Environmental Chemistry

  • dr hab. Joanna Augustynowicz, prof. UA, University of Agriculture in Kraków
  • dr hab. Joanna Augustynowicz, prof. UA, University of Agriculture in Kraków
  • dr inż. Daniel Ociński, Wroclaw University of Economics and Business
  • dr inż. Irena Jacukowicz-Sobala Wroclaw University of Economics and Business

ICACH

Medicinal Chemistry

  • dr hab. Sylwia Kędracka-Krok prof. UJ , Jagiellonian University in Kraków
  • dr hab. Joanna Augustynowicz, prof. UA, University of Agriculture in Kraków
hogendorf_sized

Adam Hogendorf

dr

Maj Institute of Pharmacology of the Polish Academy of Sciences (IF PAS) in Kraków

Adam Hogendorf has been working in the field od CNS drugs for the last couple of years.

His scientific interests span from metallorganic chemistry, through asymmetric synthesis, multicomponent reactions to neurochemistry, and neuropharmacology.

His discoveries of weakly basic serotonin receptor ligands led to the development of a first-in-class preclinical candidate for a neuropathic pain cure.

ICACH

Analytical Chemistry

  • dr Zsolt Revay, Technical University in Munich
renata_wietecha_sized

Renata Wietecha-Posluszny

dr hab.

prof. UJ, Jagiellonian University in Kraków

Dr. habil. Renata Wietecha-Posłuszny, Prof. UJ, postdoctoral degree, Faculty of Chemistry, Jagiellonian University, Cracow, Poland, specialist in Analytical and Forensic chemistry and Forensic toxicology.

From 2015 Head of Forensic Chemistry Specialization at the Faculty of Chemistry, Jagiellonian University. She was completed MSc (in 2000) and PhD (in 2004) in advanced analytical and forensic chemistry at the Jagiellonian University in Krakow in collaboration with the Institute of Forensic Research in Krakow in Poland.

The MSc thesis was awarded by the Dr. Robel’s Award as the best work in Forensic area. She currently working as Professor in Laboratory for Forensic Chemistry at Jagiellonian University.

Her scientific interests are focused on developing modern methods of preparation and analysis of human biological materials, classical and alternative (including VH matrix, bone marrow, hair, etc.), collected by living or post-mortem.

The scope of analyses covers the detection and quantitative determination of psychoactive substances and inorganic compounds in various biological matrices. Coordinator of numerous scientific projects in Poland and abroad. She took part in national (MNS-DIAG) and international scientific projects (CITTES, TEMPUS), participant of The Eurolecturer Label Team etc. She cooperates with many forensic specialists and police experts. Vice President of the Cracovian Toxicological Society. Author of both original and review papers.

ICACH

Nanomaterials

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dorota Rutkowska-Żbik

dr hab.

prof. IKiFP, Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry Polish Academy of Sciences in Kraków

Dorota Rutkowska-Zbik is currently employed as the Associate Professor at the Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences (Krakow, Poland) where she leads “Heterogeneous catalysis: theory and experiment” group.

She obtained MSc degree from the Jagiellonian University (Krakow, Poland) in 2000 and PhD in physical and theoretical chemistry from the Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences (Krakow, Poland) in 2005.

After graduation, she held a visiting post-doctoral fellow position at the Theoretical Chemistry Department at the Lund University (Lund, Sweden).

Her scientific interests cover computational chemistry for catalysis and bio-inorganic chemistry, in particular elucidation of reaction mechanisms and kinetic studies.

Her research is focused on (i) activation of small molecules (O2, CO2, CH4); (ii) selective oxidation of light alkanes; (iii) valorization of biomass-derived products (furfural, glycerol). She is interested in transition metal – based systems: complexes, nanoclusters, and recently, metal-loaded zeolitic materials.

ICACH

Energy and fuels

Prof. Dr. Manuel Lillo-Crespo

Jest profesorem, pracownikiem naukowym i starszym wykładowcą na Wydziale Pielęgniarstwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Alicante (Hiszpania). Profesorem na Uniwersytecie Europejskim w Walencji i profesor współpracujący Międzynarodowego Uniwersytetu w Walencji. Jest obecnym prezesem Śródziemnomorskiego Stowarzyszenia Gerontologicznego; członkiem Królewskiego Kolegium Chirurgów w Irlandii (RCSI). Posiada szerokie doświadczenie w kierowaniu zespołami i zarządzaniu międzynarodowymi projektami badawczo-innowacyjnymi. Kierownik zespołu badawczego „Medicine, Nursing and Clinical Nutrition” w ramach Programu Doktoranckiego Nauk o Zdrowiu na swojej uczelni. Jego obszary specjalizacji to: Zarządzanie i administracja w zakresie opieki zdrowotnej i klinicznej, Doskonalenie opieki zdrowotnej, Rozwój zawodowy pielęgniarstwa i medycyny, Opieka zdrowotna/antropologia kliniczna, Metodologia i metody badań jakościowych, Starzenie się i przewlekłość oraz Innowacje i badania edukacyjne.
Ma ponad 100 publikacji w różnych czasopismach i rozdziałach książek JCR Impact Factor i do chwili obecnej był kierownikiem 12 rozpraw doktorskich. Brał udział w wydarzeniach naukowych, a także uczył i był mentorem przyszłych pracowników służby zdrowia na całym świecie. Dr Lillo-Crespo jest byłym koordynatorem mobilności międzynarodowej na swoim wydziale na UA i do tej pory był aktywnym badaczem i kierownikiem zespołu w ponad 15 projektach finansowanych przez Komisję Europejską. Jako badacz jest zaangażowany w inne krajowe projekty badawcze finansowane przez hiszpańskie organizacje publiczne i krajowe, a także inne organizacje latynoamerykańskie. Dr Lillo-Crespo jest także profesorem wizytującym na Uniwersytecie Autonomicznym w Tamaulipas i Uniwersytecie Coahuila w Meksyku, gdzie opracował kilka projektów badawczych, był mentorem przy rozprawach doktorskich i wykładał na specjalistycznych kursach. Jest profesorem zewnętrznym na Uniwersytecie w Maladze (Wydział Nauk o Zdrowiu) i Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie (Wydział Lekarski) w ramach studiów magisterskich i doktoranckich związanych z jego wiedzą specjalistyczną. W badaniach klinicznych jego doświadczenie jako klinicysty pochodzi z izby przyjęć (E.R.), oddziału intensywnej terapii (OIOM), a także z innych stanowisk kierowniczych. Jeśli chodzi o jego doświadczenie w zarządzaniu, pobudził on proces podejmowania decyzji przez pracowników służby zdrowia w kierunku rozwiązań opartych na wydajności i dowodach, aby opracować przekrojowe innowacyjne modele opieki, osiągające wpływ społeczny poprzez badania mające przełożenie na zastosowania i poprawę jakości.

Prof. Dr. Bruce Duncan MacQueen

Profesor Uniwersytetu w Tulsie w stanie Oklahoma USA.
Członek Towarzystwa Neuropsychologicznego.
Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół szerokopojętej neurologopedii, neuropsychologii, neorolingwistyki i neurorehabilitacji w aspekcie terapii apraksji osób z cytopatią mitochondrialną, powodującą różnorodne zmiany organiczne w mózgu oraz wokół oceny efektywności programów terapii dla pacjentów z pomijaniem stronnym, występującym jako następstwo urazu czaszkowo-mózgowego a także problemami  w rehabilitacji pacjentów z urazami głowy zamkniętej.

dr hab. Dariusz Mucha, prof. AWF, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie.

 

Kierownik Zakładu Odnowy Biologicznej i Korekcji Wad Postawy, wykładowca polskich
i zagranicznych uczelni. Specjalista z zakresu fizjoterapii, odnowy biologicznej i rekreacji ruchowej.

Autor i współautor ponad 200 publikacji naukowych, w tym 22 monografii i książek wydanych w kraju i za granicą.

Uczestnik ponad 100 konferencji w kraju i za granicą. Autor i współautor projektów oraz grantów krajowych i zagranicznych. Członek kilkunastu towarzystw naukowych, rad naukowych czasopism i organizacji, recenzent kilkudziesięciu pozycji książkowych i doniesień naukowych.

 

Prof. Dr. Carol Hall

Dr Carol Hall jest dyplomowaną pielęgniarką i emerytowanym profesorem edukacji pielęgniarskiej na Uniwersytecie w Nottingham. Profesor Hall ma rozległe doświadczenie w projektowaniu, realizacji i zapewnianiu jakości międzynarodowego kształcenia pielęgniarek podyplomowych, dzięki zaproszonym rolom w opracowywaniu programów nauczania oraz walidacji i akredytacji. Jako przewodnicząca Forum Edukacyjnego Królewskiego Kolegium Pielęgniarstwa w Wielkiej Brytanii (2006–2015) i wiceprzewodnicząca Federacji Europejskich Edukatorów Pielęgniarek (FINE 2012–2018) Carol wspierała wpływowe prace nad rozwojem nowych kompetencji w zakresie kształcenia pielęgniarek na poziomie licencjackim w ramach europejskiej dyrektywy w sprawie wzajemnego uznawania profesjonalistów. Carol została laureatką głównego stypendium brytyjskiej Akademii Szkolnictwa Wyższego w listopadzie 2014 r. oraz stypendium Royal College of Surgeons Ireland FFNRCSI w 2020 r. Otrzymała nagrodę brytyjskiego zespołu narodowego za współpracę w dziedzinie nauczania doskonałości (CATE Award) w 2018 r. Najnowsza książka Carol „ Podręcznik międzynarodowej edukacji pielęgniarskiej” ma zostać opublikowany przez firmę Sage w 2024 r.
Skip to content