CWZICh

Program konferencji
24.05.2024 r.

CWZICh

Rozpoczęcie konferencji (Aula, budynek C)

 • 8.30 - 9.00 - Rejestracja
 • 9.00 - 9.15 - Uroczyste rozpoczęcie konferencji

CWZICh

Wystąpienia zaproszonych prelegentów (Aula, budynek C)

 • 9.30 - „Nadciśnienie tętnicze – dlaczego warto je leczyć i w jaki sposób zapobiegać” prof. dr hab. n. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek (CM UJ, Klinka Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego)
 • 9.50 - “Old Vision – New Glasses How Global Learning from COVID-19 Vaccination programmes may aid future management of contemporary lifestyle disease” prof. dr Carol Hall (Wielka Brytania)
 • 10.10 - "Protecting Populations Health by Protecting Professionals' Health" prof. dr Manuel Lillo-Crespo (Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, University of Alicante, Spain)
 • 10.30 - ,,Zdrowie. Zagrożenia i profilaktyka" dr hab. Dariusz Mucha, prof. AWF (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
 • 10.50 - 11.15 - Dyskusja
 • 11.15 - 11.45 - Przerwa kawowa

CWZICh

PANEL I równolegle
sesja 1 i 2 Sesja 1 (Aula, budynek C)
Sesja 2 (sala 306, budynek C)

 • 11.45 – 13.45 - Sesja 1 (Aula, budynek C). Edukacja prozdrowotna jako element profilaktyki chorób cywilizacyjnych (Moderatorzy: prof. dr hab. n. o zdr. Agnieszka Gniadek oraz prof. dr hab. n. med. Leszek Kołodziejski)
 • 11.45 – „Effect of cardiorespiratory fitness on glycaemic control and quality of life in children with type 1 diabetes” Andrea Lukács
 • 12.05 – „Zachowania zdrowotne kobiet pomiędzy 50-74 rokiem życia, chorujących na osteoporozę oraz zdrowych” Karolina Szymura, Julia Jawień, Małgorzata Bodziany, Jakub Korzeniowski
 • 12.25 – „Analiza trendów zainteresowań internautów hasłami z zakresu profilaktyki raka piersi w miesiącu październiku w Polsce w latach 2013-2023” Joanna Błajda, Aldona Marut, Edyta Barnaś
 • 12.45 – „Zachowania prozdrowotne kobiet i ich opinie na temat jakości usług fitness, w zależności od doznanych urazów układu mięśniowo-szkieletowego” Ewa Puszczałowska-Lizis, Sabina Lizis, Paula Głód, Ewa Kitschke
 • 13.05 – „Edukacja odnośnie do profilaktyki raka piersi w ramach funkcjonowania medycyny pracy” Barbara Waltoś-Tutak, Aleksandra Abrachamowicz, Marlena Balawejder, Edyta Barnaś
 • 13.25 – „Zastosowanie termografii dynamicznej i oceny postawy we wspieraniu diagnostyki stopy cukrzycowej. Badania wstępne” Agnieszka Lisowska-Lis, Katarzyna Wódka, Aneta Grochowska, Agnieszka Jankowicz-Szymańska
 • 11.45 – 13.45 - Sesja 2 (sala 306, budynek C). Aktywność fizyczna niezbędnym elementem prawidłowego rozwoju i zdrowia (Moderatorzy: prof. dr hab. n. o kult. fiz. Marcin Maciejczyk oraz dr hab. n. o kult. fiz. Eligiusz Madejski, prof. AWF w Krakowie)
 • 11.45 – „Wpływ obuwia wspinaczkowego na budowę morfologiczną stopy oraz występowanie dolegliwości i deformacji” Marta Bibro, Filip Pociecha, Katarzyna Wódka
 • 12.05 – „Aktywność fizyczna w ciąży – sprzymierzeniec w walce z cukrzycą ciążową i nadciśnieniem” Daria Bradło, Maja Bolanowska, Joanna Błajda
 • 12.25 – „Aktywne przerwy w profilaktyce dolegliwości bólowych kręgosłupa w odcinku lędźwiowym w trakcie utrzymywania długotrwałej pozycji siedzącej u młodych osób” Magdalena Plandowska, Marta Kinga Łabęcka
 • 12.45 – „Opinie kobiet w ciąży i młodych matek wobec udziału niemowląt w zajęciach ruchowych w wodzie” Sylwia Bańbur-Pawłowska, Ryszard Żarów
 • 13.05 – „Charakterystyka prędkości w fazie przyspieszenia biegu sprinterskiego u piłkarek nożnych” Aniela Drwal, Marcin Krawczyk

CWZICh

PANEL II równolegle
sesja 3 i 4

Sesja 3 (Aula, budynek C)
Sesja 4 (sala 306, budynek C)

 • 13.45 - 15.30 - Sesja 3 (Aula, budynek C). Holistyczne podejście w terapii i pielęgnacji pacjenta (prof. dr hab. n. o zdr. Edyta Barnaś oraz dr hab. n. o zdr. Iwona Bodys-Cupak, prof. UJ)
 • 13.45 – „Problem dolegliwości bólowych barku, a pojęcie tendinopatii stożka rotatorów” Krzysztof Kasicki
 • 14.05 – „Świadomość czynników ryzyka i zachowania prozdrowotne u pacjentów po zawale mięśnia sercowego” Lucyna Ścisło, Judyta Pluta, Iwona Bodys-Cupak, Małgorzata Paplaczyk-Serednicka, Magdalena Staszkiewicz, Alicja Smolik-Mielecka
 • 14.25 – „Wpływ zabiegu wibroterapii ogólnoustrojowej na wybrane parametry składu ciała oraz na subiektywnie postrzeganą jakość życia u młodych nietrenujących kobiet” Piotr Wróbel, Aleksandra Wróbel, Piotr Stefanów
 • 14.45 – „Ocena wiedzy i postaw personelu pielęgniarskiego Oddziałów Intensywnej Terapii na temat uporczywej terapii” Antonina Wasilkowska, Aneta Grochowska, Barbara Kubik, Monika Łabuzek, Małgorzata Kołpa
 • 15.05 – „Wpływ wybranych technik terapii manualnej na symetrię obciążenia kończyn dolnych ciężarem ciała oraz równowagę ciała u zdrowych, dorosłych osób” Teresa Gniewek, Mirosław Kapica, Agnieszka Jankowicz-Szymańska
 • 13.45 - 15.30 - Sesja 4 (sala 306, budynek C). Zdrowie społeczeństwa w obliczu zagrożeń XXI wieku (dr hab. n. o zdr. Marta Wałaszek, prof. AT oraz dr hab. n. med. Wiesław Dobroś, prof. AT)
 • 13.45 – „Świat w obliczu chorób cywilizacyjnych – symulacja w opiece zdrowotnej sposobem na poprawę jakości opieki” Katarzyna Zalewska, Jakub Zalewski, Joanna Grzesik-Gąsior, Edyta Kwilosz, Dawid Obłój
 • 14.05 – „Chatboty jako narzędzia edukacyjne – wykorzystanie sztucznej inteligencji w profilaktyce chorób cywilizacyjnych” Joanna Błajda, Aldona Miazga, Edyta Barnaś
 • 14.25 – „Mov-e jako przykład zdalnego kursu podnoszącego kompetencje z zakresu analizy ruchu oraz komunikacji międzykulturowej” Agnieszka Kreska-Korus, Agata Milert, Teresa Gniewek, Joanna Golec
 • 14.45 – „Analiza częstości występowania i efektywności wczesnej rehabilitacji pooperacyjnej wybranych typowych powikłań pooperacyjnych występujących po klasycznym i poszerzonym zmodyfikowanym radykalnym wycięciu macicy w przebiegu wczesnych postaci raka szyjki macicy i raka trzony macicy z zastosowaniem systemu robotycznego Da Vinci w ramach grantu naukowo badawczego „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych (B+R) nad nową metodą terapeutyczną oraz walidacja wraz z wdrożeniem operacji robotycznej TMMR w leczeniu raka szyjki macicy i robotycznej PMMR w leczeniu raka trzonu macicy” realizowanego przez NEO Hospital – Szpital na Klinach w Krakowie w latach 2021 – 2023” Agnieszka Cera, Krzysztof Mawlichanów
 • 15.05 – „Analiza zainteresowania internautów tematem zdrowia psychicznego na przestrzeni ostatniej dekady” Aleksandra Gołębiowska, Natalia Czernik, Magdalena Dwornik, Joanna Błajda
 • 15.30 - 16.15 – Przerwa kawowa

CWZICh

Sesja plakatowa (sala C06, budynek C)

 • 16.15-17.00 (sala C06, budynek C) – Sesja plakatowa Autorzy plakatów proszeni są o obecność w pobliżu ekranu, na którym wyświetlany będzie ich poster. W ten sposób będą Państwo dostępni dla tych uczestników konferencji, którzy będą chcieli porozmawiać z Państwem o pracy, wymienić doświadczenia lub zadać dodatkowe pytania. Zachęcamy do wydrukowania kilku/kilkunastu plakatów w formacie A4 dla osób szczególnie zainteresowanych Państwa pracą i badaniami.
 • Plakaty sesji 1
 • „Subiektywna ocena poziomu wiedzy pielęgniarek na temat stomii jelitowej a rzeczywisty poziom ich wiedzy” Magdalena Siebielec, Aleksandra Siczek, Agnieszka Siebielec, Anna Irzmiańska-Hudziak
 • „Wiedza i zachowania zdrowotne pacjentów w zakresie niefarmakologicznych metod obniżenia nadciśnienia tętniczego krwi” Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Renata Czubak, Anna Irzmańska-Hudziak, Marzena Szuster, Marta Miśkiewicz, Katarzyna Kociuba Adamczyk
 • „Siedzący tryb życia jako czynnik obniżający płodność żeńską i męską - przegląd literatury” Katarzyna Warchoł, Michał M. Skoczylas
 • „Nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży - profilaktyka, edukacja pacjenta i postępowanie” Aneta Obrzut
 • „Profilaktyka raka płuc” Magdalena Pawlak
 • „Zrozumieć fenyloketonurię” Agnieszka Kocoł
 • "Zdrowie w obliczu chorób cywilizacyjnych - profilaktyka i postępowanie" Seweryn Bąk
 • Plakaty sesji 2
 • „Terapeutyczny wpływ wspinaczki – przegląd piśmiennictwa” Magdalena Kępińska-Szyszkowska, Paweł Żychowicz, Marta Frankiewicz
 • „Ocena funkcjonalna studentów fizjoterapii i terapii zajęciowej w oparciu o wskaźniki oddechowe” Sylwia Mętel, Paweł Janus
 • „Aktywność fizyczna i styl życia studentek Wydziału Ochrony Zdrowia Akademii Tarnowskiej” Karolina Schab, Ryszard Żarów
 • „Monitorowanie wybranych cech budowy somatycznej u dziewcząt trenujących piłkę nożną” Emilia Bochenek, Patrycja Piwowarczyk, Marcin Krawczyk
 • „Poziom i struktura obciążenia wewnętrznego środków treningowych na tle obciążeń meczowych w akademickim futsalu kobiet” Gabriela Kusion, Karolina Piwowarczyk, Marcin Krawczyk
 • „Technika nawrotu koziołkowego osób z niepełnosprawnością” Andrzej Nosiadek, Barbara Gajer
 • „Sport osób z niepełnosprawnością - od rehabilitacji do zawodnika klubu” Barbara Gajer, Andrzej Nosiadek
 • „Elastyczność wybranych grup mięśniowych kończyn dolnych młodych piłkarzy na tle nietrenujących rówieśników” Katarzyna Wódka, Katarzyna Gmernicka, Agnieszka Jankowicz-Szymańska
 • „Postawa ciała młodych piłkarzy w wieku 11-15 lat na tle nietrenujących rówieśników” Katarzyna Gmernicka, Katarzyna Wódka, Agnieszka Jankowicz-Szymańska
 • „Występowanie wad stóp u dzieci w wieku 4-6 lat” Patrycja Przybyłowicz-Rząca, Ewa Klimek-Piskorz
 • „Poziom aktywności fizycznej, a jakość życia dorosłych” Monika Bigosińska, Halina Potok
 • Plakaty sesji 3
 • „Porównanie natężenia bólów i niepełnosprawności funkcjonalnej u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi w szyjnym i lędźwiowym odcinku kręgosłupa” Filip Georgiew, Jakub Florek, Adam Bębenek, Ewa Otfinowska, Aneta Grochowska, Katarzyna Zielińska
 • „Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kodeks Etyki Zawodowej Międzynarodowej Rady Pielęgniarek w oczach studentów pielęgniarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego 2021/2022” Justyna Babiarz, Karolina Biłas, Julia Buczyńska
 • “Assessing physiotherapy students’ satisfaction and training evaluation: a focus group study” Tünde Lebenszkyné Szabó, Dóra Kiss-Kondás, Nóra Simon, Andrea Lukács
 • “Cukrzyca - cywilizacyjna choroba metaboliczna” Karolina Biłas
 • „Nasilenie lęku pacjentów w okresie okołooperacyjnym – badania wstępne” Joanna Jonkisz
 • „Optymalizacja pozycji dla ćwiczeń izometrycznych wzmacniających mięśnie półbłoniasty i półścięgnisty w oparciu o badanie sEMG” Michał Polawski
 • „Ryzyko zawodowe pielęgniarki w kontekście strategii zapobiegania wirusowemu zapaleniu wątroby” Agnieszka Rybka, Małgoarzata Marć, Edyta Barnaś
 • „Wpływ diety wegetariańskiej na nadciśnienie” Elżbieta Szopa
 • Plakaty sesji 4
 • „Zmiany w procentowej zawartości tkanki tłuszczowej oraz we wskaźniku Body Mass Index u dzieci w wieku 11–13 lat - Analiza porównawcza między 2017 a 2023 rokiem” Katarzyna Szczepanik, Kacper Cieśluk
 • „Opieka nad pacjentką z rakiem inwazyjnym sutka po zabiegu mastektomii” Dominika Kachel, Marika Gaj
 • „Analiza funkcjonalności wybranych aplikacji mobilnych dotyczących laktacji” Kinga Tadla, Klaudia Wal, Joanna Błajda
 • „Ocena poprawności odpowiedzi generowanych przez sztuczną inteligencję na temat ciąży” Klaudia Wal, Kinga Tadla, Joanna Błajda
 • „Nadciśnienie tętnicze jako choroba cywilizacyjna – profilaktyka i edukacja” Julia Buczyńska
 • „Diagnostyka cieśni nadgarstka - w jakim miejscu jesteśmy?” Kacper Szymeczko
 • „Wpływ sztucznie wywołanych zaburzeń w obrębie układu stomatognatycznego na stabilność posturalną i rozkład obciążenia stóp” Monika Nowak, Joanna Balicka-Boom
 • „Wykorzystywanie seksualne osób małoletnich w środowisku rodzinnym na podstawie badań w Polsce - przegląd piśmiennictwa” Aleksandra Wróbel, Piotr Wróbel
 • 15.15 - 16.00 – Sesja plakatowa

CWZICh

Podsumowanie i zakończenie konferencji (Aula, budynek C)

 • 17.00 - 17.30 – Dyskusja podsumowująca panele, podziękowania i pożegnanie zebranych gości
 • 19.00 - Uroczysty bankiet w Restauracji Tatrzańska (https://kudelski.pl/restauracja/)

HAOChN

Sesja plakatowa

 • Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży z doświadczeniem choroby nowotworowej, studentka Natalia Zubelewicz, dr n. zdr., mgr psych. Sebastian Artur Zdończyk, Uniwersytet Pomorski w Słupsku,
 • Poziom wiedzy personelu pielęgniarskiego w zakresie nowotworów występujących w obrębie jamy ustnej, dr Patrycja Soszyńska-Zielińska,
 • Interwencje psychologiczne wśród rodziców dzieci chorych na raka a poprawa ich dobrostanu psychicznego, Kacper Rogóż, Studenckie Koło Naukowe Biochemików UR Cell, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski; English Division Science Club, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
 • Obciążenie psychiczne wśród pacjentów z chorobą nowotworową wieku dziecięcego, Kacper Rogóż, Studenckie Koło Naukowe Biochemików UR Cell, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski; English Division Science Club, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
 • Psychologiczne konsekwencje raka prostaty, Kacper Rogóż, Studenckie Koło Naukowe Biochemików UR Cell, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski; English Division Science Club, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
 • Rak prostaty - świadomość społeczeństwa na temat najczęstszego nowotworu wśród mężczyzn, Kacper Rogóż, Studenckie Koło Naukowe Biochemików UR Cell, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski; English Division Science Club, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
 • Stres psychiczny wśród dzieci w obliczu rozpoznania choroby nowotworowej u rodzica, Kacper Rogóż, Studenckie Koło Naukowe Biochemików UR Cell, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski; English Division Science Club, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
 • Rak piersi a depresja, Paweł Woźnicki, Studenckie Koło Naukowe Biochemików URCell, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski; English Division Science Club, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
 • Rola aktywności fizycznej w rehabilitacji chorych na raka jelita grubego, Paweł Woźnicki, Studenckie Koło Naukowe Biochemików URCell, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski; English Division Science Club, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
 • Lęk przed nawrotem raka jako istotna część leczenia onkologicznego, Paweł Woźnicki, Studenckie Koło Naukowe Biochemików URCell, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski; English Division Science Club, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
 • Zdrowy styl życia a prewencja raka jelita grubego, Paweł Woźnicki, Studenckie Koło Naukowe Biochemików URCell, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski; English Division Science Club, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
 • Palenie papierosów a rak pęcherza moczowego, Paweł Woźnicki, Studenckie Koło Naukowe Biochemików URCell, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski; English Division Science Club, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
 • Rak piersi- aktualny stan wiedzy, Iga Serafin, Studenckie Koło Naukowe Biochemików URCell, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski; English Division Science Club, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
 • Prewencja raka piersi- konieczność edukacji pacjentek, Iga Serafin, Studenckie Koło Naukowe Biochemików URCell, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski; English Division Science Club, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
 • Psychologiczne aspekty diagnozy i leczenia raka piersi, Iga Serafin, Studenckie Koło Naukowe Biochemików URCell, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski; English Division Science Club, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
 • Glejak wielopostaciowy- wyrok dla pacjenta?, Iga Serafin, Studenckie Koło Naukowe Biochemików URCell, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski; English Division Science Club, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
 • Terapia fotodynamiczna- nowy obiecujący kierunek w leczeniu guzów mózgu, Iga Serafin, Studenckie Koło Naukowe Biochemików URCell, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski; English Division Science Club, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
 • Jakość życia pacjentów onkologicznych w starszym wieku, Agnieszka Przygórzewska, Studenckie Koło Naukowe Biochemików URCell, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski; English Division Science Club, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
 • Poczucie własnej wartości wśród nastolatków dotkniętych chorobą nowotworową, Agnieszka Przygórzewska, Studenckie Koło Naukowe Biochemików URCell, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski; English Division Science Club, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
 • Psychoonkologia w Polsce, Agnieszka Przygórzewska, Studenckie Koło Naukowe Biochemików URCell, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski; English Division Science Club, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
 • Jakość życia pacjentów onkologicznych ze stomią jelitową, Agnieszka Przygórzewska, Studenckie Koło Naukowe Biochemików URCell, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski; English Division Science Club, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
 • Rodzice w obliczu choroby nowotworowej dziecka, Agnieszka Przygórzewska, Studenckie Koło Naukowe Biochemików URCell, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski; English Division Science Club, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
Skip to content