CWZICh

Zgłoszenie abstraktów

Prace autorów (w języku angielskim i polskim) zostaną zakwalifikowane przez Komitet Naukowy do sesji plenarnej lub sesji posterowej na podstawie recenzji streszczeń.

Zgłoszenie:

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONFERENCJI ZOSTAŁY PRZEDŁUŻONE DO DNIA 5.04.2024r.

Opłata konferencyjna:
Udział w konferencji jest bezpłatny.

  • Abstract submission opens: 01.01.2024
  • Extended abstracts submission: 15.03.2024
  • Accepted abstracts early notification: 10.04.2023
Skip to content